و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

۱ مطلب در فروردين ۱۳۸۷ ثبت شده است

            وقتی داشتی می رفتی گفتم کی میای؟

                                     گفتی وقتی دلت برام به اندازه ی یه شیشه شد!

          دلم مثل شیشه نازک شد!

                                شکست!

                                            خرد شد!

    اما تو باز هم نیامدی!

         می ترسم اون قدر دیر برگردی که هر تکه ی این شیشه یه حادثه شده باشه!

                                        می ترسم...
۰۲ فروردين ۸۷ ، ۰۲:۰۴
فــ . الف