و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۱ ثبت شده است

کم کم سیاهی علمت دیده می شود 

 

         آثار خیمه های غمت دیده می شود..

افتاده سینه ام به تپشهای انتظار

         از روی تل دل، حرمت دیده می شود...

 

...../ تو را... عطـ ـش رسیدن به تو را... بی قراری خودم را... به چلّه می نشینم.../...

" باشد کـ  اجابت شود "

۱۶ مهر ۹۱ ، ۰۰:۴۸
فــ . الف