و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

۱ مطلب در اسفند ۱۳۸۶ ثبت شده است

شکست عهد من وگفت هرچه بود گذشت

                                        به گریه گفتمش اری، ولی چه زود گذشت!

بهاربود و توبودی وعشق بود وامید

                                        بهار رفت و تورفتی وهرچه بود گذشت!

شبی به عمرگرم خوش گذشت آن شب

                                        که درکنار تو با نغمه وسرود گذشت!

چه خاطرات خوشی دردلم به جای گذاشت

                                        شبی که با تومرا درکنار رود گذشت!

غمین مباش ومیندیش ازاین سفرکه تورا

                                        اگرچه بردل نازک غمی فزود گذشت!

۲۰ اسفند ۸۶ ، ۰۲:۰۰
فــ . الف