و ذهـن پلکـ مےزند

و ذهـن پلکـ مےزند

در ذبـح ِ بی رحـمـانه ی کلـمـات ...

صندوقچه

۱ مطلب در مرداد ۱۳۸۷ ثبت شده است

باران رحمت الهی می بارد..

 من و تو چه ظرفی در دست گرفته ایم...؟

۰۸ مرداد ۸۷ ، ۰۲:۱۹
فــ . الف